Οδηγίες απεγκλωβισμού:


Μηχανικός ανελκυστήρας

Πηγαίνουμε στο μηχανοστάσιο:

1η κίνηση: Κατεβάζουμε στη θέση off (0) τον τριφασικό διακόπτη κινήσεως του ανελκυστήρα.

2η κίνηση: Ανασηκώνουμε και κρατάμε (σηκωμένη) την πεταλούδα (χερούλι) της μηχανής, έτσι ώστε να ανοίξουν οι σιαγόνες των φρένων  της μηχανής.


3η κίνηση: Γυρίζουμε το βολάν του κινητήρα που είναι πάνω στον κινητήρα. Μόλις φτάσει στο ύψος του ορόφου η πόρτα ανοίγει αυτόματα (για την κατεύθυνση συμβουλευόμαστε την πινακίδα ανόδου / καθόδου ή τον εγκλωβισμένο).

Αφού βγει ο εγκλωβισμένος, σηκώνουμε τον τριφασικό διακόπτη (στην περίπτωση που έχουμε διακοπή ρεύματος).